สาขาวิชาพลศึกษา เชิญอดีตแชมป์โลกเป็นวิทยากร "โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย"

3 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2562 สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว ได้จัดโครงการ "การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย" ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิด โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูมวยไทยในการฝึกฝนทักษะเบื้องต้นและทักษะแม่ไม้มวยไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกียรติศักดิ์ ปัญโญแสง สังกัดค่ายมวยเพชรเชียงคำ นายสมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ (สมศักดิ์ ศิษย์ชัชวาลย์) อดีตแชมป์โลกมวยสากล WBF และ WBA นายประสารศิษฐ์ ศรีศักดิ์ นายณัฐกานต์ รวมพุดซา และ นายเฉลิมชัย วาสุเทพ มาบรยายพิเศษเรื่องการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น การไหว้ครูมวยไทย การฝึกแม่ไม้มวยไทย การใช้หมัดและศอก การออกอาวุธเข่าและเท้า และเทคนิคการใช้หมัด ศอก เข่าและเท้า โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ณ อาคารพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่