ผู้บริหาร มช. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น คณะวิทยาศาสตร์

8 กรกฎาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ (PBP-CMU Electron Linac Laboratory) คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ริมแจ่ม พร้อมด้วยอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

โดยห้องปฏิบัติการวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพื่อนำไปต่อยอดในการศึกษาวิจัยและการประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง หรือนำไปใช้ศึกษาระบบที่ซับซ้อนต่าง ๆ ซึ่งในขณะนี้มีการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ในระบบเครื่องเร่งอนุภาคเพิ่มเติม รวมทั้งมีการจัดซื้อและจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์เกือบครบถ้วนแล้ว โดยการพัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้ ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการวิจัย มีการประกอบสร้างขึ้นในประเทศไทย เพื่อประหยัดงบประมาณ และเป็นการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการสร้างชิ้นส่วนเครื่องเร่งอนุภาคขึ้นในประเทศเป็นแห่งแรกๆ ของประเทศ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://thep-center.org/src2/views/network-academic-news.php?news_id=295 

แกลลอรี่