คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี

13 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ สพ.ญ.กมลวรรณ ณ ลำพูน ผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี พร้อมกันนี้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพสัตว์ของบริษัทฯ ตลอดจนพูดคุยแนวทางดำเนินงานการตลาดของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพสัตว์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่