กิจกรรม 1-Day for Pre-Vet Workshop

24 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำทีมคณาจารย์ให้การต้อนรับ น้องๆ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน สำหรับเป็นข้อมูลและแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่