ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Nursing, Naragakuen University ประเทศญี่ปุ่น

5 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีจาก School of Nursing, Naragakuen University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Nursing in Thailand, Thai Traditional Medicine, Prevention of HIV among Children and Adolescents, Health Care Delivery System in Thailand และ Update Pain Management in Children ระหว่างวันที่ 3 - 9 กันยายน 2566

แกลลอรี่