ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

26 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 หัวหน้างานคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 และเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรำลึกถึง รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ และคณาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ ณ ลานเกียรติภูมิ อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่