กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรอบรมระยะสั้น "การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner)" รุ่นที่ 2

16 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรอบรมระยะสั้น "การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner)" รุ่นที่ 2

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม Rapid Miner
หลักสูตรอบรม Online ผ่านระบบ Zoom
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566
วันและเวลาอบรม : วันที่ 1, 3, 6, 8, 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. (จำนวน 15 ชั่วโมง)

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500.- บาท (ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ : https://cmu.to/rapidminer2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 063-0807969 (คุณหน่อย)
Email : natsitthaan.f@cmu.ac.th
Website : https://www2.lifelong.cmu.ac.th/career-skills
https://www.cs.science.cmu.ac.th/le
แกลลอรี่