รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ประเภทผลงาน สถาปัตยกรรม

23 มกราคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ประเภทผลงาน สถาปัตยกรรม จากผลงาน พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง วัดป่าตึง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ในโครงการสถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567
แกลลอรี่