รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2567

22 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2567
.
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- การผดุงครรภ์
- การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
- การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- การพยาบาลเด็ก
- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
- การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
- การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
- การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
- การบริหารทางการพยาบาล
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรนานาชาติ
.
สมัครผ่านออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 - 15 มกราคม 2567 ได้ที่ https://admission.grad.cmu.ac.th.
สอบข้อเขียน - สัมภาษณ์
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรปกติ)
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567
08.00 - 10.00 น. วิชาอังกฤษ
10.00 - 12.00 น. วิชาเฉพาะสาขา
10.00 - 16.30 น. สัมภาษณ์ (สาขาที่มีสอบเฉพาะวิชาอังกฤษ)
13.00 - 16.30 น. สัมภาษณ์ (สาขาที่มีสอบ 2 วิชา)
.
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)
สัมภาษณ์ (Online) วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.
.
ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)
สัมภาษณ์ (Online) วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.
.
ประกาศรายชื่อ วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานตัว วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567
เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567
.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://cmu.to/admission2023
.
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
http://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/wp-content/uploads/2023/06/Tuition-Fee-Code-66-update-6-06-2023.pdf
.
รายละเอียดหลักสูตร
https://smart.grad.cmu.ac.th/?p=curr
.
ทุนการศึกษา
https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=131
.
@Line ติดต่อ
หลักสูตรปกติ  https://line.me/R/ti/g/Go7ZDdOLJw
หลักสูตรนานาชาติ  https://line.me/R/ti/g/8RHv7JMOiX
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบัณฑิตศึกษา โทร. 0-5393-6065 ต่อ 23 , 25

แกลลอรี่