พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่และทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

25 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่และทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมพิธี เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่