บ้านสีแสดสานสัมพันธ์ เติมความสุขแต้มสีสัน รับปีมังกรทอง 2567

8 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร สมัยที่ 8 ร่วมกับ คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ พัฒนาระบบกายภาพ และ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ "บ้านสีแสดสานสัมพันธ์ เติมความสุขแต้มสีสัน รับปีมังกรทอง 2567" (FON CMU: Together We Shine with Happiness in the Year of Golden Dragon 2024) โดยมี ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด ณ สนามกีฬาหอพักนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567
.
กิจกรรมประกอบด้วย เกมส์รับของรางวัล (แฟนพันธ์ุแท้ FON, บ่อมหาสมบัติ, โต๊ะมหาสนุก) ซุ้มบริการอาหารเย็น จับสลากแจกของขวัญ การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ การแสดงของนักศึกษาปริญญาโท-เอก (หลักสูตรปกติ) การแสดงของนักศึกษาปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ) การแสดงของนักศึกษาปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) การแสดงของนักศึกษาปริญญาโท-เอก (หลักสูตรนานาชาติ) การแสดงของคณาจารย์และบุคลากร หลังจากนั้นร่วมร้องเพลงพรปีใหม่ก่อนเสร็จสิ้นงาน
.


แกลลอรี่