คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Riken Nishina Center ประเทศญี่ปุ่น เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ

13 กันยายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

          ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Isao Watanabe ผู้แทนจาก Riken Nishina Center ประเทศญี่ปุ่น  ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการ IPA (International Program Associate) ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางงานวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ กับ Riken Nishina Center Japan ในวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

แกลลอรี่