ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ Data Science Project 2022 Online

21 กุมภาพันธ์ 2565

คณะวิทยาศาสตร์

เชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ Data Science Project 2022 Online
ทำความรู้จักกับวิทยาการข้อมูล ศึกษาแนวคิดเชิงออกแบบ เก็บรวบรวมข้อมูลและสำรวจข้อมูล เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพ สร้างการทำนายเชิงตัวเลข การทำนายเชิงหมวดหมู่ และทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 8,000.- บาท
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มีนาคม 2565

กำหนดการ :
1? อบรม Online (Free) วันที่ 21-26 มีนาคม 2565 (วันละ 2 ชั่วโมง)
สมัครได้ที่ : https://cmu.to/datascienceproject2022

2? การแข่งขันประกวดโครงงาน Data Science Project 2022
ปล่อยโจทย์ 26 มีนาคม 2565

แข่งขัน Final วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
รูปแบบการแข่งขัน : เดี่ยว/ทีม (ไม่เกิน 3 คน)

*** มิได้บังคับผู้อบรมทุกคน/ทีมในการเข้าแข่งขัน ***
สมัครแข่งขันได้ที่ : https://cmu.to/dscipitchingcontest2022

แกลลอรี่