อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์

5 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ อาจารย์สังกัดหน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ หรือ Third Prize Poster Presentation Award ในงาน The 23rd Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น
แกลลอรี่