นิทรรศการโครงการออกแบบพัฒนาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเชิงสร้างสรรค์จากฐานภูมิปัญญา 200 ปี ของหมู่บ้านเหมืองกุง

25 ธันวาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงการออกแบบพัฒนาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเชิงสร้างสรรค์จากฐานภูมิปัญญา 200 ปี ของหมู่บ้านเหมืองกุง เพื่อสนับสนุนการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็นกำลังสำคัญในการสืบสานต่อยอดภูมิปัญญาของหมู่บ้าน มาใช้เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีความพร้อมรอบด้าน รณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจในภูมิปัญญา เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของอาชีพช่างปั้นดิน ตระหนักในการสืบทอดอาชีพการปั้นดินให้คงอยู่ต่อไป สร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยกับยุคปัจจุบันและอนาคต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างผู้สืบทอดต่อไป โดยมีนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์คนธาภรณ์ เมียร์แมน หัวหน้าโครงการฯ หัวหน้าวิสาหกิจชุมชนฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกสรเกศรา คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ ครูช่างปั้นดิน วิทยากร ชาวบ้านเหมืองกุง เยาวชน นักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม ณ ลานน้ำต้นหลวง หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่