คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E190139 และ E190142 จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

11 มิถุนายน 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E190139 และ E190142 จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม 

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่