โครงการจุดชนวนความคิด ติดอาวุธบุคลากร สู่ความพร้อมการเป็นผู้บริหาร Prepare for Future Leaders (PFL) รุ่นที่ 1

13 กุมภาพันธ์ 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กองบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรม "โครงการจุดชนวนความคิด ติดอาวุธบุคลากร สู่ความพร้อมการเป็นผู้บริหาร Prepare for Future Leaders (PFL) รุ่นที่ 1" เพื่อพัฒนาบทบาทของการเป็นผู้นำด้านการบริหารบุคลากร ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 – 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีอาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
.
ขอบคุณรูปภาพจาก : สำนักบริการวิชาการ (UNISERV)
แกลลอรี่