การถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม “ลำไยอบกึ่งแห้ง”

30 มิถุนายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.วราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร การไปรษณีย์ไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเปิดงานถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม “ลำไยอบกึ่งแห้ง” ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน นำโดย ว่าที่ ร.ต.ชนะ ไชยชนะ ประธานกลุ่มฯ พร้อมสาธิตวิธีการทำลำไยอบกึ่งแห้งให้แก่กลุ่มฯ โดยคุณโสมศิริ สมถวิล นักวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป
แกลลอรี่