คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

21 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณศุภกร ศิริณัฏสมบูรณ์ ผู้แทนฝ่ายขายแผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะ ในการเข้าแนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการวินิจฉัยโรค ซึ่งส่งผลสำคัญต่อการให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่