ประชาสัมพันธ์ทุน Destination Australia

1 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประชาสัมพันธ์ทุน Destination Australia สำหรับสำหรับทั้งนักศึกษาชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/FoodInnovation928/Espy8eiT8vBKhQhJAoowAFkB6yMl1-6ltmMpz9FZGRM_Bg?e=v1rgIJ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แผนกการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย อีเมล์ Education.Bangkok@dfat.gov.au