นักศึกษาและศิษย์เก่าแมสคอม คว้า 4 รางวัล Short Science film #4

2 กรกฎาคม 2562

คณะการสื่อสารมวลชน

     สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film ปีที่ 4 หัวข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” เปิดพื้นที่ให้เยาวชนและประชาชนได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อ กระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

     โดยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้จัดพิธีประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์
ปีที่ 4 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน คว้ามาได้ 4 รางวัล ได้แก่ ประเภทอุดมศึกษา 3 รางวัล และประเภทประชาชนทั่วไป 1 รางวัล

     ขอบคุณภาพและติดตามรับชมภาพยนตร์สั้นได้ที่ https://www.facebook.com/shortsciencefilm.tpbs.nsm/ 

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
     WE Communicate, WE Create, WE Share

แกลลอรี่