ประมวลภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565-2566

26 มกราคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

ประมวลภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565-2566
ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 58 ในวันที่ 29-30 มกราคม 2567
ณ บริเวณไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
แกลลอรี่