คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ และร่วมรับฟังการบรรยายด้านการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

12 เมษายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ และร่วมรับฟังการบรรยายด้านการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาในการวางแผนการทำวิจัยและการศึกษาต่อในอนาคต
แกลลอรี่