รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย สังกัดภาควิชาการบัญชี

6 กรกฎาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย สังกัดภาควิชาการบัญชี อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
แกลลอรี่