คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

18 มีนาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร อดีตคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี และอาจารย์วไลทัศน์ วรกุล ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ และสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 19:00 น. ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร

เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เป็นผู้ทำคุณประโยชน์และประกอบคุณความดีแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะบริหารธุรกิจ โดยเป็นผู้เมตตาอนุญาตให้เปิดหลักสูตรครูสมาธิ ณ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อประโยชน์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบุคคลทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นผู้พัฒนาสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ซึ่งคณะบริหารธุรกิจนำมาใช้จัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 703330 สมาธิสำหรับผู้นำธุรกิจ ในระดับปริญญาตรีอีกด้วย
ข้อมูลโดย : https://www.ba.cmu.ac.th/th/accba031364
แกลลอรี่