เข้าพบปะหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ

17 มกราคม 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วันที่ 16 มกราคม 2567 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรักษาการแทนคณบดี รศ.ดร.สุธี วังเตือย เข้าพบปะหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการให้บริการให้แก่หน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป ประกอบด้วย(1) นายก อบจ.สมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์(2) ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวเพชร จังกาจิตต์ และ (3) นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร นายมงคล มงคลตรีลักษณ์
แกลลอรี่