พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 20

23 มีนาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกพิธีซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 20 (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 56) ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

เพิ่ม
แกลลอรี่