พิธีปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ EAFONS 2020

12 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 23rd East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS) เรื่อง Advancing Nursing Scholars in the Era of Global Transformation and Disruptive Innovation จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2563 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสนี้คณบดีได้เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation ตลอดจนมอบของที่ระลึกแก่ EAFONS Executive Committee members ในช่วงท้าย Professor Dr. Sheila Bonito, Dean of College of Nursing, University of the Philippines Manila กล่าวเชิญร่วมการประชุม EAFONS ครั้งที่ 24 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในปี ค.ศ. 2021
แกลลอรี่