มช. อันดับที่ 301-350 ของเอเชีย จากการจัดอันดับของ THE Asia University Rankings 2022

7 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

        มช. อันดับที่ 301-350 ของเอเชีย จากการจัดอันดับของ THE Asia University Rankings 2022 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเดียวของไทยที่ได้รับการจัดอันดับดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

        The Times Higher Education Rankings ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Asia University Rankings 2022 โดยมีมหาวิทยาลัยจากทั่วภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมและได้รับการจัดอันดับในปีนี้จำนวนทั้งสิ้น 616 แห่ง จาก 31 ประเทศ

        ซึ่งผลจากการจัดอันดับในปี 2022 ของ Times Higher Education Asia University Rankings 5 อันดับแรกของเอเชีย ได้แก่ 1. Tsinghua University, 2. Peking University, 3. National University of Singapore, 4. University of Hong Kong และ 5. Nanyang Technological University, Singapore
สำหรับมหาวิทยาลัยของไทยเข้าร่วม 23 มหาวิทยาลัย และได้รับการจัดอันดับเพียง 17 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยปี 2022 ได้รับการจัดอันดับที่ 301-350 ของเอเชีย และปี 2021 ได้รับการจัดอันดับที่ 351-400 ของเอเชีย ขยับขึ้นมาอีกช่วงอันดับ โดยหากเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆของไทย มช.เป็นเพียงมหาวิทยาลัยเดียวที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น


โดยมีคะแนนรายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับการจัดอันดับ ดังนี้ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
1. การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 25
2. การวิจัย (Research) ร้อยละ 30
3. การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30
4. รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 7.5
5. ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/regional-ranking#!/

ข้อมูลโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย

แกลลอรี่