ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Pioneer International Education Inc. to Yunnan area of China และ Kunming University of Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

12 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางกัฏติมา ประสิทธิ์อยู่ศีล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการจัดทำหลักสูตรร่วม กับ Professor DENG Gang (Gary), Regional Supervisor of Pioneer International Education Inc. to Yunnan area of China และ Advisor of International Cooperation, Kunming University of Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่