ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์จัดกิจกรรมตอบคำถาม ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

9 สิงหาคม 2562

สำนักหอสมุด

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมตอบคำถามจากบอร์ดนิทรรศการของห้องสมุด ลุ้นรับของรางวัล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 

แกลลอรี่