รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะสังคมศาสตร์

26 พฤศจิกายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะสังคมศาสตร์