ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบรอบ 37 ปี

24 ตุลาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ พร้อมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบรอบ 37 ปี  ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
แกลลอรี่