ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารจาก Edinburgh Napier University ประเทศสกอตแลนด์

17 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรม และบูรณาการพันธกิจสากล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบูรณาการพันธกิจสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Andrea Nolan, Principle & Vice-Chancellor, Prof. Hexin Zhang, Head of International, School of Computing, Engineering, and the Built Environment และ Prof. Chan Hwang See, Associate Professor in Electronic Engineering จาก Edinburgh NapaierUniversity ประเทศสกอตแลนด์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะฯและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน อาทิ การจัดฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาพยาบาล โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567

แกลลอรี่