ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Paracelsus Medical University ประเทศออสเตรีย

21 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Jurgen OSTERBRINK, Director Institute for Nursing Science and Practice and Director WHO CC for Nursing Research & Education จาก Paracelsus Medical University ประเทศออสเตรีย ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ในโอกาสนี้ Professor Dr. J?rgen OSTERBRINK ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "Introducing Paracelsus Medical University and Healthcare Research in German-speaking Countries" ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา อาคาร 1 เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

แกลลอรี่