มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความโดดเด่นด้านพืชศาสตร์ พฤกษศาสตร์ (Plant Science) อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 332 ของโลก โดยการจัดอันดับของ SCImago Institutions Ranking 2024

8 พฤษภาคม 2567

คณะเกษตรศาสตร์

ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความโดดเด่นด้านพืชศาสตร์ พฤกษศาสตร์ (Plant Science) อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 332 ของโลก โดยการจัดอันดับของ SCImago Institutions Ranking 2024

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo/?fbid=841073351379891&set=a.630792595741302
แกลลอรี่