ร่วมแสดงความยินดี ! อาจารย์วิศวฯ มช. ได้รับรางวัลช้างทองคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

27 ธันวาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ วงกต วงศ์อภัย สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่“ช้างทองคำ” ประจำปี 2566 รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัล “ช้างทองคำ” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 นี้ มอบให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณ ณ วันที่ 26 มกราคม 2566
แกลลอรี่