ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังกำหนด (แบบมีค่าปรับ) ภาคการศึกษาที่ 2/2566

4 ธันวาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังกำหนด (แบบมีค่าปรับ) ภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันที่ 4-8 ธ.ค. 2566 ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษาที่ https://cmu.to/late-payment266

**หากพ้นกำหนด ข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิกทั้งหมด**

แกลลอรี่