พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

29 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รักษาการรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบถวายแด่ วัดท่าตอนพระอารามหลวง ตำบลท่าตอน อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปัญญาเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวง พร้อมคณะสงฆ์ รับถวายเทียนพระราชทานที่ทรงอธิษฐานจิต โดยมี พันโทบุญโรจน์ กองแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม
สำหรับการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเทียนพรรษาที่ทรงอธิษฐานจิตแก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์นำไปถวายวัดต่างๆ เพื่อทำนุบำรุงและบำเพ็ญพระราชกุศลตามโบราณราชประเพณีเนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕
แกลลอรี่