สวัสดีปีใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 มกราคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคาราวะและสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ตุวานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2565 ณ บ้านพัก จ.เชียงใหม่
แกลลอรี่