โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายบริการวิชาการและ/หรือผู้ประกอบการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

27 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายบริการวิชาการและ/หรือผู้ประกอบการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting
- หัวข้อ : นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์
- หัวข้อ : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไขมันและทดแทนไขมัน
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน
- หัวข้อ : ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือของการผลิตอาหาร
วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์
- หัวข้อ : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและการจัดการปนเปื้อนจุลินทรีย์
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.
โดย อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย และ อาจารย์ ดร.ชลาลัย ใจแสน
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2565
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
https://forms.gle/DnGvjeF1pPf9FeGt7
---------------------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม :
งานวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 086-306-3824 (นภัทร)
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่