คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170090 , E170092 , E170131 , E170132 , E170135 , E170136 , E170138 และ E170140 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา

11 กุมภาพันธ์ 2562

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170090 , E170092 , E170131 , E170132 , E170135 , E170136 , E170138 และ E170140 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา 
ไฟล์แนบ