นศ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ มช. เข้าแข่ง Startup Thailand League 2022 เป็น 1 ใน 5 ทีม แข่งระดับตัวแทนภาคเหนือ

25 พฤษภาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Startup Thailand League ปี 2022 เพื่อต่อยอดไอเดียธุรกิจสู่การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ในรอบ workshop โดยมีนักศึกษาสาขาดังกล่าวร่วมโครงการ จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีม MEDPET และ ทีม VITAL รวมกับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.กิตติยา ทุ่นศิริ เป็นผู้ควบคุมดูแล ตลอดจนได้รับตความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ทั้งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีให้ความรู้เชิงลึก รวมถึงการแนะนำการทำ Startup และ Pitching Idea โดย CEO ของบริษัท พลาสเทค จำกัด ทั้งนี้ ทีม MEDPET เป็น 1 ใน 5 ทีมที่เข้ารอบการแข่งขันในระดับตัวแทนภาคเหนือ และดำเนินการแข่งขันในวันที่ 26 พฤษภาคม นี้