ประกาศ มช. เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

6 พฤษภาคม 2565

กองพัฒนานักศึกษา

กรอกใบสมัครทุนฯ ได้ที่ https://sis.cmu.ac.th/scholarship 

แกลลอรี่