ร่วมพิธีทำบุญถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

19 ตุลาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ประธานคณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ประจำคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : http://www.ba.cmu.ac.th/th/accba101763/
แกลลอรี่