พิธีมอบอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

24 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ประกอบด้วย

ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์
ในโอกาสได้รับใบอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.ดร.คคนางค์ ปิยะรังสี
ในโอกาสได้รับใบอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์

ในพิธีมอบอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ณ วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย สัตวแพทยสภา เมื่อวันที่ 21- 22 พฤศจิกายน 2565 

แกลลอรี่