อดีตอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2565

23 พฤษภาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

      ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ “นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2565” จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีกำหนดเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร

ภาพโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่
แกลลอรี่