ครบรอบ 62 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

19 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ประจำปี 2566 (ครบรอบ 62 ปี) โดยมี รองศาสตราจารย์อุบล นิวัติชัย กรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ เป็นประธานเปิดสวิตซ์เทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย รองศาสตราจารย์อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม กรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ จุดเทียนบาตรน้ำมนต์ และ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ถวายขันศีล พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของปูชนียบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์แก่สมาคมฯ ในอดีต รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่สมาคมฯ และสมาชิกสืบไป ในโอกาสนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตรแก่สมาชิกพยาบาลที่เกษียณอายุงานในปีนี้อีกด้วย ณ ห้องพิธีการ โรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 (สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2504)
.
ขอขอบคุณภาพจาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

แกลลอรี่