กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

25 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรม และบูรณาการพันธกิจสากล ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป น้อมเกล้าฯ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และ พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 ณ พระราชานุสาวรีย์ฯ อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566

แกลลอรี่