ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

22 ตุลาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก สังกัดภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม


https://www.cmubs.cmu.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/EP260002-ภาควิชาการจัดการฯ_compressed-edit.pdf

ข้อมูลโดย : https://cmu.to/cmubs-mgmt
แกลลอรี่